งานสั่งทำเจโบลท์

น๊อต สกรู เกลียวเร่ง ทำตามสั่งได้ค่ะ

เพลากลมแข็งขนาดใหญ่พิเศษ ทำเกลียวยาวตามสั่งได้ค่ะ