เหล็กรูปพรรณ

แป๊ปกลมมีทั้งแบบทั่วไป แป๊ปเฟอร์นิเจอร์ แป๊ปประปา(แป๊ปน้ำ) ตั้งแต่ 1/2"- 4" 

 

แป๊ปสี่เหลี่ยมมีสต๊อตตั้งแต่ขนาด 1/2" ถึง 4" ขนาดใหญ่กว่าสามารถสั่งซื้อได้ค่ะ

เหล็กแผ่นลายจะมีของนอกและในประเทศ ลายจะไม่เหมือนกัน