บจก. โอเชี่ยนซัพพลายเออร์

 59/3 หมู่ 14 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
 Tel : 02 738 9272-3    Fax : 02 738 9274
 Email : oceanmetal14@yahoo.com   www.oceansupplier.com